علی راد

علی راد،

دانشیار
  • مدیر بخش علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166475

پروفایل

  • مدیر بخش علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی 1399←1401
  • همکاری با رادیو معارف سراسری ایران 1388←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، علوم حدیث قم ، مدرسی معارف اسلامی؛ قرآن و متون

1385 ← 1389

دوره سوم سطح - کارشناسی ارشد ، علوم اسلامی رضوی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1382 ← 1384

دوره سوم سطح - کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، علوم قرآن و حدیث

1382 ← 1384

دوره دوم سطح - کارشناسی ، علوم اسلامی رضوی مشهد ، کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

1375 ← 1380

کارشناسی ، علوم اسلامی رضوی ، علوم اسلامی- حقوق

1375 ← 1380

فعالیت های علمی