علی راد

علی راد

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166475
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • مدیر بخش علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی 1399←1401
  • همکاری با رادیو معارف سراسری ایران 1388←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علوم حدیث قم ، مدرسی معارف اسلامی؛ قرآن و متون

1385 ← 1389

دوره سوم سطح - کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، علوم قرآن و حدیث

1382 ← 1384

دوره سوم سطح - کارشناسی ارشد ، علوم اسلامی رضوی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1382 ← 1384

دوره دوم سطح - کارشناسی ، علوم اسلامی رضوی مشهد ، کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

1375 ← 1380

کارشناسی ، علوم اسلامی رضوی ، علوم اسلامی- حقوق

1375 ← 1380

کلمات کلیدی