اعضای هیات علمی

علی افضلی

علی افضلی،

دانشیار
  • مشاور رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران در امور بین الملل
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • معاون گروه زبان و ادبیات عربی 1398←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، زبان و ادبیات عربی

1385 ← 1389

M.S ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، زبان و ادبیات عربی

1380 ← 1382

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، زبان و ادبیات انگلیسی

1376 ← 1380

کلمات کلیدی