هادی عالم زاده

هادی عالم زاده،(بازنشسته)

استاد
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فرهنگ و تمدن اسلامی

1342 ← 1355

B.Sc ، تهران ، ادبیات فارسی

1340 ← 1342

M.Sc ، دانشسرای عالی ، فلسفه علوم تربیتی

1340 ← 1342

کارشناسی ، تهران ، فرهنگ و تمدن اسلامی

1336 ← 1339

فعالیت های علمی