اعضای هیات علمی

ایرج اله دادی

ایرج اله دادی،

استاد
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
  • 520 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1781 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لاوال ، اکولوژی گیاهی

1372 ← 1378

M.S ، تربیت مدرس ، زراعت و اصلاح نبات

1368 ← 1370

B.S ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ، زراعت و اصلاح نبات

1363 ← 1365

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، زراعت و اصلاح نبات

1358 ← 1362

کلمات کلیدی