محمدعلی اخوان بهابادی

محمدعلی اخوان بهابادی،

استاد ممتاز
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 02161119940
Scopus
  • 3502 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

  • معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی 1395←1398
  • رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه رورکی ، دکتری مکانیک

1369 ← 1373

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

1355 ← 1359

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی مهندسی مکانیک

1350 ← 1355

کلمات کلیدی