محمد علی اخائی

محمد علی اخائی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
 • عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
 • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
 • امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089746
اتاق : 2-307
Scopus
 • 1206 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 1680 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی 1396←…
 • امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies 1396←…
 • کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 1396←1396
 • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←…
 • عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا) 1393←…
 • عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1393←…
 • مشاور امنیت IT وزارت اقتصاد و امور دارایی (معاونت توسعه مدیریت و منابع) 1391←1392
 • مسئول سمعی وبصری بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران 1391←1391
 • مسئول علمی نمایشگاه پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل 1390←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی برق(الکترونیک)

… ← 1382

Postdoctoral ، دانشگاه سیدنی ، امنیت و سیگنال

… ← 1389

B.S ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی برق(مخابرات)

… ← 1382

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق(مخابرات سیستم)

… ← 1384

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مخابرات سیستم

… ← 1388

کلمات کلیدی