عبدالرضا کرباسی

عبدالرضا کرباسی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 09122395365
اتاق : 116
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 4477 ارجاعات
 • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 8309 ارجاعات
 • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

نظر به اهمیت نقش اکولوژی مصب های، تحقیق در مورد فرآیند لخته سازی در مصب رودخانه ها حایز اهمیت است. این فرآیند می تواند موجب فراهم آوردن مواد مغذی میکزونی برای آبزیان شود و از طرفی خودپالایی فلزات سمی در آب صورت پذیرد. این تحقیق از سال های 1977 در آلمان شروع شده است و توسعه آن نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. بعبارت دیگر با شناخت مکانیسم های موثر بر فرآیند خودپالایی می توان از این فرآیند طبیعی برای تصفیه پساب های صنعتی بهره گرفت. در سال های اخیر، تحقیقات خود را با استفاده از فرآیند الکترو لخته سازی توسعه داده ام که موجب افزایش بهره وری در نرخ لخته سازی فلزات شده است. 

از دیگر مناطق مهم و حساس محیط زیستی می توان به تالاب ها اشاره کرد که بنوعی تصفیه آلاینده های رودخانه ها را قبل از ورود به دریا ایفا می کنند. نی و سایر گیاهان تالابی نقش موثری در پاکسازی آلاینده ها دارند. در برخی از کشورهای برای تصفیه پساب های خانگی از تالاب های مصنوعی استفاده می شود. بررسی ژئوشیمی رسوبات تالاب ها به لحاظ دارا بودن شرایط اکسایش در سطح و احیاء در عمق رسوب اطلاعات زیادی را فراهم می سازد که نهایتا میزان اکسیژن خواهی رسوب را رقم می زند. 

در هر دو زمینه فوق فعالیت های زیادی را به انجام رسانده ام که نتایج آنها می تواند بصورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. 

 • دولت و اقتصاد 1400←1400
 • کارگروه هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی با کشور آلمان 1398←1398
 • تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهری 1398←1400
 • شورای راهبردی حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست 1397←1399
 • کمیته نظارت علمی و فنی طرح احیاء تالاب انزلی 1397←1398
 • کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب هیات علمی 1397←1398
 • کارگروه ارتقای کیفیت محیط زیست شهری 1397←1397
 • داوری نشریه محیط زیست برای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور 1396←1396
 • داوری نشریه برای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم) 1396←1396
 • کمیته راهبری سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری "مدیریت آلاینده ها در صنعت برق ایران" 1396←1398
 • سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها 1395←1396
 • داوری طرح صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1395←1395
 • داوری طرح 1395←1395
 • شورای راهبردی گروه های پژوهشی پژوهشگاه نیرو 1394←1396
 • عضو کمیته تخصصی پژوهشی محیط زیست، هیدرولوژی و هیدرولیک 1393←1394
 • گروه پژوهشی مجازی محیط زیست 1393←1396
 • تدوین سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست 1393←1395
 • شورای علی صنایع دریایی 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، منگلور ، ژئوشیمی زیست محیطی محیط های آبی

1365 ← 1369

M.S ، منگلور ، زمین شناسی دریایی

1363 ← 1365

کارشناسی ، دانشگاه میسور ، علوم

1360 ← 1364

فعالیت های علمی