عبدالرضا کرباسی

عبدالرضا کرباسی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 09122395365
اتاق : 116
Scopus
 • 4090 ارجاعات
 • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
 • 7650 ارجاعات
 • 45 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • دولت و اقتصاد 1400←1400
 • کارگروه هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی با کشور آلمان 1398←1398
 • تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهری 1398←1400
 • شورای راهبردی حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست 1397←1399
 • کمیته نظارت علمی و فنی طرح احیاء تالاب انزلی 1397←1398
 • کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب هیات علمی 1397←1398
 • کارگروه ارتقای کیفیت محیط زیست شهری 1397←1397
 • داوری نشریه محیط زیست برای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور 1396←1396
 • داوری نشریه برای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم) 1396←1396
 • کمیته راهبری سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری "مدیریت آلاینده ها در صنعت برق ایران" 1396←1398
 • سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها 1395←1396
 • داوری طرح صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1395←1395
 • داوری طرح 1395←1395
 • شورای راهبردی گروه های پژوهشی پژوهشگاه نیرو 1394←1396
 • عضو کمیته تخصصی پژوهشی محیط زیست، هیدرولوژی و هیدرولیک 1393←1394
 • گروه پژوهشی مجازی محیط زیست 1393←1396
 • تدوین سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست 1393←1395
 • شورای علی صنایع دریایی 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، منگلور ، ژئوشیمی زیست محیطی محیط های آبی

1365 ← 1369

M.S ، منگلور ، زمین شناسی دریایی

1363 ← 1365

کارشناسی ، دانشگاه میسور ، علوم

1360 ← 1364

فعالیت های علمی