عباس قلندرزاده

عباس قلندرزاده

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 1739 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2632 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه توکیو ، مهندسی عمران

1372 ← 1376

M.S ، تهران ، مهندسی خاک و پی

1367 ← 1370

کارشناسی ، تهران ، مهندسی عمران

1362 ← 1367

کلمات کلیدی