حسین آقابابا

حسین آقابابا

مرتبه علمی : دانشیار
  • ریاست دانشکده مهندسی
دانشکدگان فارابی / دانشکده مهندسی / دانشکدگان فارابی
Scopus
  • 337 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 469 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • ریاست دانشکده مهندسی 1400←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1386 ← 1391

M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق-الکترونیک

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1383

کلمات کلیدی