احمد فاطمی اردستانی

احمد فاطمی اردستانی،(بازنشسته)

استادیار
  • عضو پانل و داوری مقالات (کمیته علمی)
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
  • 71 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

پروفایل

  • عضو پانل و داوری مقالات (کمیته علمی) 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فارماکولوژی دامپزشکی

1381 ← 1386

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1361 ← 1367

فعالیت های علمی