علی فاخر

علی فاخر،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 785 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 1317 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

پروفایل

  • عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه تهران 1396←1399
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده عمران 1396←1398
  • نماینده هیأت اجرایی جذب هیات علمی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، نیوکاسل ، مهندسی عمران

1372 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی عمران

1367 ← 1370

کارشناسی ، تهران ، مهندسی عمران

1362 ← 1367

فعالیت های علمی