علی دریابیگی زند

علی دریابیگی زند،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 02166404647
Scopus
  • 293 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی عمران-عمران

… ← 1381

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

… ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران - محیط زیست

… ← 1384

فعالیت های علمی