علی بزرگ

علی بزرگ،

استادیار
پردیس علوم / گروه بیوتکنولوژی‌
شماره تماس : 61112720
اتاق : -
Scopus
  • 123 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی