محمد ابونجمی

محمد ابونجمی،

دانشیار
  • نماینده هیأت اجرایی جذب دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان
  • استاد مشاور علمی-فرهنگی دانشجویان کارشناسی 99
  • مدیر گروه فنی کشاورزی
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 239 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 454 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • استاد مشاور علمی-فرهنگی دانشجویان کارشناسی 99 1399←1401
  • نماینده هیأت اجرایی جذب دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان 1399←1401
  • رئیس مرکز آموزش‌های آزاد پردیس ابوریحان 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

… ← 1388

کارشناسی ، شیراز ، ماشینهای کشاورزی

1372 ← 1376

فعالیت های علمی