محمد ابونجمی

محمد ابونجمی،

دانشیار
 • عضو هیات مدیره انجمن آزمونهای غیر مخرب ایران
 • نماینده هیأت اجرایی جذب دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان
 • استاد مشاور دانشجویان ورودی 1399
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
 • 179 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
 • 345 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

 • استاد مشاور دانشجویان ورودی 1399 1399←…
 • نماینده هیأت اجرایی جذب دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان 1399←1401
 • عضو هیات مدیره انجمن آزمونهای غیر مخرب ایران 1398←1401
 • رئیس مرکز آموزش‌های آزاد پردیس ابوریحان 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

… ← 1388

کارشناسی ، شیراز ، ماشینهای کشاورزی

1372 ← 1376

فعالیت های علمی