محمد ابونجمی

محمد ابونجمی،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
  • 59 ارجاعات
  • 5 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی