محمد ابونجمی

محمد ابونجمی،

دانشیار
  • مدیر گروه فنی کشاورزی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فنی کشاورزی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 317 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 562 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

  • استاد مشاور علمی-فرهنگی دانشجویان کارشناسی 99 1399←1401
  • نماینده هیأت اجرایی جذب دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان 1399←1401
  • رئیس مرکز آموزش‌های آزاد پردیس ابوریحان 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

… ← 1388

کارشناسی ، شیراز ، ماشینهای کشاورزی

1372 ← 1376

کلمات کلیدی