محمد ابونجمی

محمد ابونجمی،

دانشیار
  • ، عضو هیات مدیره انجمن آزمونهای غیر مخرب ایران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
Scopus
  • 112 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 204 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پروفایل

  • ، عضو هیات مدیره انجمن آزمونهای غیر مخرب ایران 1398←1400
  • ، رئیس مرکز آموزش‌های آزاد پردیس ابوریحان 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، شیراز ، ماشینهای کشاورزی

1372 ← 1376

فعالیت های علمی