عبدالحسین کلانتری

عبدالحسین کلانتری،

دانشیار
  • مشاور عالی رئیس پردیس و عضو هیأت رئیسه پردیس البرز دانشگاه تهران
  • سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی
  • عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی وزارت عتف
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 88012223
صفحه رخ نما
Scopus
  • 26 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، علامه طباطبایی ، جامعه شناسی

1383 ← 1388

M.Sc ، علامه طباطبایی ، جامعه شناسی

1380 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه گیلان ، مهندسی آبیاری

1374 ← 1378

فعالیت های علمی