محمدعلی عبدالهی

محمدعلی عبدالهی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

معاون پژوهشی پردیس فارابی سال 86 تا 92

مشاور بین الملل پردیس فارابی

دبیر کنگره عقلانیت وحیانی سال97

رییس دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فلسفه غرب

1377 ← 1383

M.S ، تهران ، فلسفه غرب

1375 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، فلسفه غرب

1371 ← 1375

کلمات کلیدی