علیرضا بندانی

علیرضا بندانی،

استاد
Scopus
  • 1692 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 3067 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Reading ، گیاه پزشکی

1374 ← 1379

M.S ، تهران ، حشره شناسی کشاورزی

1368 ← 1371

M.S ، تهران ، حشره شناسی کشاورزی

1368 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، گیاهپزشکی

1365 ← 1367

فعالیت های علمی