علیرضا بدیعی

علیرضا بدیعی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی معدنی | نانو شیمی
شماره تماس : 61113672
Scopus
  • 10959 ارجاعات
  • 52 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 12894 ارجاعات
  • 58 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لاوال ، شیمی معدنی

1375 ← 1379

M.S ، تربیت معلم ، شیمی

1366 ← 1370

کارشناسی ، تربیت معلم ، شیمی

1363 ← 1367

کلمات کلیدی