اعضای هیات علمی

علیرضا بدیعی

علیرضا بدیعی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی معدنی | نانو شیمی
شماره تماس : 61113672
Scopus
  • 8106 ارجاعات
  • 48 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 12155 ارجاعات
  • 54 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لاوال ، شیمی معدنی

1375 ← 1379

M.S ، تربیت معلم ، شیمی

1366 ← 1370

کارشناسی ، تربیت معلم ، شیمی

1363 ← 1367

کلمات کلیدی