علیرضا بدیعی

علیرضا بدیعی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی معدنی | نانو شیمی
شماره تماس : 61113672
اتاق : -
Scopus
  • 5696 ارجاعات
  • 41 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لاوال ، شیمی معدنی

1375 ← 1379

M.Sc ، تربیت معلم ، شیمی

1366 ← 1370

کارشناسی ، تربیت معلم ، شیمی

1363 ← 1367

فعالیت های علمی