علی عزیزی

علی عزیزی،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
فتوگرامتری
شماره تماس : 61114253
Scopus
  • 405 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، گلاسگو ، عمران نقشه برداری

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، کارتوگرافی

1365 ← 1369

فعالیت های علمی