علیرضا محمودیان

علیرضا محمودیان،

استادیار
  • همکاری در راه اندازی رشته علوم فضایی
موسسه ژئو فیزیک
شماره تماس : 02161118559
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 418 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • همکاری در راه اندازی رشته علوم فضایی 1400←…
  • همکاری در برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 1398←1398
  • عضو کارگروه خشکسالی و تغییر اقلیم ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست 1397←1401
  • کارگروه علمی-اجرایی مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، دانشگاه مریلند، کالج پارک، آمریکا ، فیزیک

1393 ← 1393

Ph.D ، ویرجینیا تک، آمریکا ، مهندسی برق-مخابرات

1387 ← 1391

M.Sc ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی برق-مخابرات

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی برق-الکترونیک

1380 ← 1384

کلمات کلیدی