علی محمد کاردان

علی محمد کاردان(بازنشسته)

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ژنو ، فلسفه علوم تربیتی

1332 ← 1336

کارشناسی ، تهران ( دانشسرای عالی ) ، فلسفه علوم تربیتی

1324 ← 1328

فعالیت های علمی