مهسا پیشدار

مهسا پیشدار

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
Google Scholar
  • 325 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی