احمد رضوانفر

احمد رضوانفر،

استاد
  • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و محیط زیست انتشارات دانشگاه
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
Scopus
  • 191 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.