اعضای هیات علمی

زهره انواری

زهره انواری،

استادیار
  • عضو شورای سیاست‌گذاری موزه‌های دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
  • 17 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • عضو شورای سیاست‌گذاری موزه‌های دانشگاه تهران 1399←1402
  • معاون اداری و مالی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1399←1400
  • سرپرست کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، انسان‌شناسی

… ←

Ph.D ، دانشگاه موزه انسان پاریس ، انسان‌شناسی زیستی

1390 ←

کلمات کلیدی