وحیده حسن زاده

وحیده حسن زاده

مرتبه علمی : استادیار
  • مدیر رشته انسان شناسی زیستی دانشکده زیست شناسی
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 680 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 860 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • مدیر رشته انسان شناسی زیستی دانشکده زیست شناسی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه پیر و ماری کوری ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

… ← 1384

Ph.D ، پیر و ماری کوری ، ژنتیک

… ← 1388

کارشناسی ، پیر و ماری کوری ، زیست شناسی سلولی و فیزیولوژی

… ← 1382

Post doc ، دانشگاه تورنتو ، ژنتیک

… ← 1391

کلمات کلیدی