طلعت قماشچی

طلعت قماشچی،(بازنشسته)

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 40 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، امیرکبیر ، مهندسی شیمی

1373 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، مهندسی شیمی

1350 ← 1354

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی شیمی

1350 ← 1354

فعالیت های علمی