غزاله طاهری عطار

غزاله طاهری عطار،

استادیار
دانشکده مدیریت
مطالعات اسلامی
شماره تماس : 02161117611
اتاق : -
Google Scholar
  • 60 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها