سیامک مطهری مقدم

سیامک مطهری مقدم،

دانشیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
شماره تماس : 02166967782
Scopus
  • 598 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کوئینز ، مهندسی متالوژی

1371 ← 1377

M.S ، امیرکبیر ، مهندسی پلیمر

1367 ← 1370

کارشناسی ، امیرکبیر ، مهندسی پلیمر

1362 ← 1366

کلمات کلیدی