اعضای هیات علمی

سید محمدباقر جعفری

سید محمدباقر جعفری،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166650
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 228 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه پوترای مالزی ، مدیریت

1387 ← 1391

کارشناسی ارشد ، دانشگاه پوترای مالزی ، مهندسی صنایع و سیستم ها

1383 ← 1385

B.S ، بوعلی سینا ، مهندسی صنایع

1373 ←

کلمات کلیدی