سید محمدباقر جعفری

سید محمدباقر جعفری

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو شورای مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی پارک علم و فناوری استان قم - 1401
  • عضو شورای پذیرش پارک علم و فناوری استان قم- 1402
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166650
Scopus
  • 119 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 583 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فارابی 1401 – تا کنون

مدیر بخش مدیریت صنعتی و فناوری – دانشکده مدیریت و حسابداری- پردیس فارابی 1399– 1401

رییس دانشکده مهندسی پردیس فارابی 1392– 1399

مشاور امور بین الملل پردیس فارابی 1393- 1398

رئیس کارگروه دانشگاه های دولتی و پیام نور - هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1395- 1398

رئیس کارگروه دانشگاه های غیرانتفاعی - هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1393-1395

رییس مرکز آموزش های الکترونیکی پردیس فارابی 1392-1393

  • عضو شورای پذیرش پارک علم و فناوری استان قم- 1402 1402←1403
  • عضو شورای مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی پارک علم و فناوری استان قم - 1401 1401←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه پوترای مالزی ، مدیریت

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه پوترای مالزی ، مهندسی صنایع و سیستم ها

1383 ← 1385

کارشناسی ، بوعلی سینا ، مهندسی صنایع

1373 ← 1377

کلمات کلیدی