سحاب حجازی

سحاب حجازی،

دانشیار
Scopus
  • 369 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 707 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی