علی سلامی

علی سلامی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
زبان و ادبیات خارجی
اتاق : 218
صفحه رخ نما
Scopus
  • 62 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 188 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، یو ام ، زبان و ادبیات انگلیسی

1386 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات انگلیسی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات انگلیسی

1370 ← 1372

کلمات کلیدی