سعید حقیر

سعید حقیر،

دانشیار
 • عضو کمیته برگزاری امتحان جامع دوره دکتری رشته فناوری معماری
 • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
 • عضو کمیته برگزاری آزمون امتحان جامع دکتری رشته معماری
 • عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
 • عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی رشته معماری
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
معماری
اتاق : 305
Google Scholar
 • 17 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

 • طراحی مجموعه تئاتر شهر کرج 1398←1398
 • عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی رشته معماری 1398←…
 • عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی 1398←…
 • عضو کمیته برگزاری آزمون امتحان جامع دکتری رشته معماری 1398←…
 • عضو کمیته برگزاری امتحان جامع شفاهی دوره دکتری رشته معماری 1397←1397
 • عضو کمیته داوری آزمون نیمه متمرکز رشته عکاسی از معرفی شدگان سازمان سنجش و آموزش کشور 1397←1397
 • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا 1397←…
 • عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش در رشته معماری 1397←1397
 • عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش در رشته های پژوهش هنر و مطالعات تطبیقی هنر اسلامی 1397←1397
 • عضو اصلی شورای آموزشی ، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری 1397←1398
 • عضو کمیته برگزاری امتحان جامع دوره دکتری رشته فناوری معماری 1397←…
 • عضو هیإت داوران برگزاری آزمون نیمه متمرکز مقطع کارشناسی رشته عکاسی 1396←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، استراسبورگ 2 ( مارک بلوخ ، مطالعات خاورشناسی

1383 ← 1384

Ph.D ، پاریس 1 (سوربن-پانتئون ، تاریخ و فلسفه هنر (گرایش معماری

1382 ← 1386

کارشناسی ارشد پیوسته ، آزاد اسلامی - مشهد ، معماری

1370 ← 1378

فعالیت های علمی