محمد رضا اسمعیلی گیوی

محمد رضا اسمعیلی گیوی

مرتبه علمی : دانشیار
  • معاون اجرایی دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی
  • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
  • معاون علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران
  • نماینده هیأت اجرایی جذب در کارگروه بررسی توانایی علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران
  • مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
Scopus
  • 81 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 301 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، شهید بهشتی ، مدیریت سیستمها

1386 ← 1391

M.S ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت صنعتی

1385 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت صنعتی

1380 ← 1385

کلمات کلیدی