رضا زمانی

رضا زمانی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه مینه سوتا ، روانشناسی

1970 ← 1111

M.Sc ، تهران ، روانشناسی

1340 ← 1111

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1336 ← 1111

فعالیت های علمی