فتح اله پور فیاض

فتح اله پور فیاض،

استاد
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : 86093263
اتاق : 353
Scopus
  • 5652 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 6939 ارجاعات
  • 48 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

… ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

… ← 1379

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی - نانوفناوری

… ← 1389

کلمات کلیدی