پیام زرافشان

پیام زرافشان،

دانشیار
  • رئیس مرکز انفورماتیک پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 247 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 378 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.