پیام زرافشان

پیام زرافشان،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 251 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 396 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

وضیحات شخصی برای سیستم پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی