پیام زرافشان

پیام زرافشان،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 212 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 326 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

وضیحات شخصی برای سیستم پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی