پیام زرافشان

پیام زرافشان،

دانشیار
  • رئیس مرکز انفورماتیک پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 245 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 377 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

وضیحات شخصی برای سیستم پروفایل

  • رئیس مرکز انفورماتیک پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی