پیام زرافشان

پیام زرافشان،

دانشیار
  • رئیس مرکز انفورماتیک پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / دانشکده علوم و فنون نوین / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
Scopus
  • 350 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 541 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

پروفایل

وضیحات شخصی برای سیستم پروفایل

  • رئیس مرکز انفورماتیک پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) ، مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

… ←

B.S ، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

… ←

P.H.D ، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی مکانیک - طراحی جامدات (دینامیک و کنترل)

1386 ←

فعالیت های علمی