روح اله نوری

روح اله نوری

مرتبه علمی : استادیار
دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 3143 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 4131 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1386 ← 1391

M.S ، ترتیب مدرس ، مهندسی عمران-محیط زیست

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1379 ← 1384

کلمات کلیدی