مهرداد نظریها

مهرداد نظریها،

استادیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 150 ارجاعات
  • 5 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، اوتاوا ، عمران (منابع آب

1371 ← 1375

M.Sc ، صنعتی امیرکبیر ، عمران

1366 ← 1368

کارشناسی ، صنعتی امیرکبیر ، راه و ساختمان

1358 ← 1365

فعالیت های علمی