محمد نصیری

محمد نصیری،

استادیار
  • ، عضو کارگروه معارف اسلامی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
مدرسی معارف(اخلاق و آشنایی با منابع اسلامی) | مدرسی معارف
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، عضو کارگروه علوم دینی و معارف اسلامی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- صندوق حمایت از پژوهشگران 1394←1396
  • ، عضو کار گروه علوم دینی و معارف اسلامی معاونت فناوری ریاست جمهوری(صندوق حماتیت از پژوهشگران ریاست جمهوری 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی