محمود صارمی

محمود صارمی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
Scopus
  • 120 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی