مجتبی صالحی دزفولی

مجتبی صالحی دزفولی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : 307
Scopus
  • 17 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 24 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی