مصطفی کریمی احمدآباد

مصطفی کریمی احمدآباد،

استادیار
  • مسئول کمیته علمی المپیاد منطقه 1
  • مسئول کمیته علمی المپیاد دانشجویی (جغرافیا)
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 02161113522
Scopus
  • 30 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 80 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

پروفایل

  • استارت آپ های دانشگاهی 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)

1381 ← 1386

M.S ، تربیت مدرس ، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)

1377 ← 1380

کارشناسی ، اصفهان ، جغرافیا

1372 ← 1377

فعالیت های علمی