مصطفی گودرزی

مصطفی گودرزی،

استاد
 • عضو کمیته جذب اعضای هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی
 • عضو شورای سیاست گذاری هنر "موسسه فرهنگی اکو
 • کمیته منتخب دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
 • عضو یت کمسیون تخصصی هنر دانشگاه تهران
 • عضو کمیته بازنگری کارشناسی ارشد نقاشی
 • مدیریت گروه نقاشی ومجسمه سازی
 • نماینده دانشکده در شورای بین الملل پردیس
 • مدیر گروه مطالعات عالی هنر
 • نماینده پردیس هنرهای زیبا در برگزاری آزمون های تخصصی رشته های مجسمه سازی و عکاسی
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای تجسمی
مطالعات عالی هنر
Scopus
 • 106 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو هیئت داوران و مصاحبه کننده در آزمون عملی رشته عکاسی در آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 1398←1398
 • عضو کارگروه تخصصی هنر 1397←1399
 • عضو هیئت داوران و مصاحبه کننده در آزمون عملی رشته عکاسی در آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 1397←1397
 • عضو حقیقی کمیته بررسی کتب و آثار هنری 1397←1400
 • نماینده پردیس هنرهای زیبا در برگزاری آزمون های تخصصی رشته های مجسمه سازی و عکاسی 1394←…
 • رئیس دانشکده هنرهای تجسمی 1393←1396
 • مدیر گروه مطالعات عالی هنر 1392←…
 • نماینده دانشکده در شورای بین الملل پردیس 1392←…
 • عضو هیات امنای انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس 1391←1392
 • عضو پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران 1391←1392
 • مدیریت گروه نقاشی ومجسمه سازی 1390←…
 • عضو کمیته بازنگری کارشناسی ارشد نقاشی 1390←…
 • عضو یت کمسیون تخصصی هنر دانشگاه تهران 1390←…
 • کمیته منتخب دانشکده هنر دانشگاه الزهرا 1389←…
 • عضو شورای سیاست گذاری هنر "موسسه فرهنگی اکو 1389←…
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه تهران 1389←1391
 • عضویت هیات ممیزه مرکزی هنر ومعماری وزارت علوم 1388←1390
 • عضو کمیته جذب اعضای هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی 1387←…
 • عضویت در شورای علمی موسسه فرهنگی وهنری صبا 1387←1389
 • معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده هنرهای تجسمی 1384←1387

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، هنرهای تجسمی

… ← 1368

M.S ، رن 2 ، هنرهای تجسمی

… ←

Ph.D ، رن 2 ، هنرهای تجسمی

1372 ← 1375

Ph.D ، پاریس 1- سوربن ، تاریخ هنر

1372 ← 1375

فعالیت های علمی