مجتبی باقری

مجتبی باقری

مرتبه علمی : استادیار
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02166969255
Scopus
  • 608 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 785 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • دبیر انجمن پپتید ایران 1392←1393
  • عضو و نماینده هیات موسس انجمن پپتید ایران 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه برلین ، زیست شیمی

1386 ← 1389

کلمات کلیدی