سید مجتبی مجتهدی

سید مجتبی مجتهدی،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : 02161113303
Scopus
  • 22 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 37 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، ریاضی

1387 ← 1394

M.S ، صنعتی شریف ، ریاضی محض

1385 ← 1392

کارشناسی ، صنعتی شریف ، ریاضی

1381 ← 1392

فعالیت های علمی