سید مجتبی مجتهدی

سید مجتبی مجتهدی،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : 02161113303
اتاق : -
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، ریاضی

1387 ← 1394

M.Sc ، صنعتی شریف ، ریاضی محض

1385 ← 1392

کارشناسی ، صنعتی شریف ، ریاضی

1381 ← 1392

فعالیت های علمی