محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر،

دانشیار
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست | علوم و فناوری های محیطی
شماره تماس : 86093207
اتاق : 347
Scopus
  • 328 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.