میثم شهبازی

میثم شهبازی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، مدیریت تولید و عملیات

1387 ← 1393

کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، مدیریت صنعتی

1381 ← 1385

فعالیت های علمی