مهدی مهرپویا

مهدی مهرپویا،

استاد
  • نظارت و مشارکت در برگزاری آزمون جامع دکتری
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : 86093166
اتاق : 315
Scopus
  • 9105 ارجاعات
  • 57 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • نظارت و مشارکت در برگزاری آزمون جامع دکتری 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

… ← 1382

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

… ← 1384

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1385 ← 1389

کلمات کلیدی