مسعود صدری نسب

مسعود صدری نسب،

دانشیار
 • عضو کمیسیون دائمی منطقه 1 پژوهشی کشور
 • عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
 • 265 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 479 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • عضو کمیته ملی اقیانوس شناسی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو 1397←1400
 • نماینده کمیسیون دائمی در هیات های اجرایی منطقه 1 پژوهشی کشور 1396←1400
 • عضو کمیسیون دائمی منطقه 1 پژوهشی کشور 1395←…
 • عضو کمیته تخصصی علوم و فنون دریا، شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری 1394←1397
 • دبیر اجرایی ستاد هفته پژوهش در سال 1393 در شهرهای آبادان و خرمشهر 1393←1393
 • نماینده شورالی عالی علوم، تحقیقات و فناوری در کارگروه پژوهش فناوری و تحول اداری استان خوزستان 1392←1395
 • عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خوزستان 1392←1395
 • عضو کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو 1392←1395
 • نماینده شورالی عالی علوم، تحقیقات و فناوری در کارگروه پژوهش فناوری و تحول اداری استان خوزستان 1392←1392
 • رئیس کمیته علوم غیر زیستی دریا کروه علوم دریا شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1390←1393
 • رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 1390←1394
 • سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 1389←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، فلیندرز استرالیا ، فیزیک دریا

1379 ← 1383

M.S ، شهید چمران اهواز ، فیزیک دریا

1373 ← 1376

کارشناسی ، سیستان و بلوچستان ، مهندسی دریا

1366 ← 1370

فعالیت های علمی