مسعود صدری نسب

مسعود صدری نسب،

دانشیار
 • عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
 • 241 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 433 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو کمیته ملی اقیانوس شناسی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو 1397←1400
 • عضو کمیته تخصصی علوم و فنون دریا، شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری 1394←1397
 • دبیر اجرایی ستاد هفته پژوهش در سال 1393 در شهرهای آبادان و خرمشهر 1393←1393
 • نماینده شورالی عالی علوم، تحقیقات و فناوری در کارگروه پژوهش فناوری و تحول اداری استان خوزستان 1392←1395
 • عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خوزستان 1392←1395
 • عضو کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو 1392←1395
 • نماینده شورالی عالی علوم، تحقیقات و فناوری در کارگروه پژوهش فناوری و تحول اداری استان خوزستان 1392←1392
 • رئیس کمیته علوم غیر زیستی دریا کروه علوم دریا شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1390←1393
 • رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 1390←1394
 • سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 1389←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، سیستان و بلوچستان ، مهندسی دریا

… ←

Ph.D ، فلیندرز استرالیا ، فیزیک دریا

1379 ← 1383

کارشناسی ارشد ، شهید چمران اهواز ، فیزیک دریا

1373 ← 1376

فعالیت های علمی